Budbil

 

 

 

Bud og Vaktmester Service A/S

Våre budbiler

Per i dag disponerer vi 4 lukkede varebiler, en liten skapbil med lift samt to mindre budbiler, hvorav en med 4-hjuls trekk.

Vi disponerer også skaphenger og bilhenger for frakt av uhåndterlige kolli dersom det er behov for dette.

 

For pris på transport enten det er lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, ta kontakt med oss på mail eller telefon.

 

Kontaktinformasjon

 

Telefon: 965 03 800 / 412 29 888

E-post: bvs@bvs-as.no

Besøksadresse:

Rigetjønnveien 12

4626 Kristiansand

Copyright 2013-2015 Bud og Vaktmester Service A/S